• Urejanje vodovodnih/kanalizacijskih napeljav in postavitev čistilne naprave:
  • priprava terena trase pred izkopavanjem (sekanje dreves, čiščenje..)
  • ravnanje in planiranje terena
  • izkop kanala/jame
  • nasutje in utrditev kanala/jame pred postavitvijo
  • postavitev vodovodne/kanalizacijska napeljava ali čistilne naprave,
  • priklop vodovodne, kanalizacijske napeljave
  • zasutje kanalov
  • ureditev okolice (zasaditev)