STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO

 • ravnanje terenov
 • izkopi gradbenih jam
 • rušenje zgradb
 • delo s hidravličnim kladivom
 • nakladanje sipkih materialov (peska, zemlje, gramoza...)
 • izdelava dovoznih poti
 • večji in manjši izkopi za infrastrukturo (kopanje kanalov)
 • ureditev dvorišč in okolice stavb (asfaltiranje, tlakovanje)
 • izkopi, postavitev in priklop čistilne naprave

PREVOZI

 • nudimo prevoze in odvoze materiala z dvoosnimi, triosnimi, štiriosnimi kamioni prekucniki (kiperji) ter vlačilci kiperji, nosilnosti do 32 ton.

GRADBENI MATERIAL – PESEK

 • Posredujemo pri prodaji peska :
  • za malto
  • za beton
  • za fasado (teranova)
  • za posip cest in dvorišč (rizelj)
  • za tampone za groba nasutja

Pri vseh storitvah nudimo prevoze in odvoze materiala!

UREJANJE OKOLICE

 • Urejamo dovozne poti, dvorišča, nasutja in okolico :
  • izkopi, ravnanje terena in odvoz odvečnega/odpadnega materiala na lastno deponijo
  • dovozi grobega materiala in nasutij
  • ravnanje in planiranje terena

ASFALTIRANJE

 • Priprava terena pred asfaltiranjem vsebuje :
  • izkop in utrditev terena
  • ravnanje in planiranje terena
  • ureditev potega odvoda vode
  • nasip in ravnanje terena pred asfaltiranjem
 • Asfaltiranje :

  • svetovanje pri izbiri ustreznega sloja asfalta
  • priprava pred asfaltiranjem
  • asfaltiranje

UREJANJE VODOVODOV, KANALIZACIJ in ČISTILNIH NAPRAV

 • Urejanje vodovodnih/kanalizacijskih napeljav in postavitev čistilne naprave:
  • priprava terena trase pred izkopavanjem (sekanje dreves, čiščenje..)
  • ravnanje in planiranje terena
  • izkop kanala/jame
  • nasutje in utrditev kanala/jame pred postavitvijo
  • postavitev vodovodne/kanalizacijska napeljava ali čistilne naprave,
  • priklop vodovodne, kanalizacijske napeljave
  • zasutje kanalov
  • ureditev okolice (zasaditev)

REFERENCE

 • V 30 letnem delovanju smo izvajali dela na gradbiščih :
  • komunalnih podjetij (KPL d.d., CPL d.d.)
  • bazeni Ježica
  • komunalne gradnje
  • betonarne
  • izkopi gradbenih jam
  • rušenja objektov (DARS)
  • opravljanje zimske službe