• Urejamo dovozne poti, dvorišča, nasutja in okolico :
    • izkopi, ravnanje terena in odvoz odvečnega/odpadnega materiala na lastno deponijo
    • dovozi grobega materiala in nasutij
    • ravnanje in planiranje terena