• Posredujemo pri prodaji peska :
    • za malto
    • za beton
    • za fasado (teranova)
    • za posip cest in dvorišč (rizelj)
    • za tampone za groba nasutja

Pri vseh storitvah nudimo prevoze in odvoze materiala!