V 30 letnem delovanju smo izvajali dela na gradbiščih :

  • komunalnih podjetij (KPL d.d., CPL d.d.)
  • bazeni Ježica
  • komunalne gradnje
  • betonarne
  • izkopi gradbenih jam
  • rušenja objektov (DARS)
  • opravljanje zimske službe