• ravnanje terenov
  • izkopi gradbenih jam
  • rušenje zgradb
  • delo s hidravličnim kladivom
  • nakladanje sipkih materialov (peska, zemlje, gramoza...)
  • izdelava dovoznih poti
  • večji in manjši izkopi za infrastrukturo (kopanje kanalov)
  • ureditev dvorišč in okolice stavb (asfaltiranje, tlakovanje)
  • izkopi, postavitev in priklop čistilne naprave